Teenused

DNA-põhine mulla tervise hinnang

DNA põhine mulla bioloogilise tervise hinnang põhineb mulla seeneelustiku molekulaarsel analüüsil. Analüüsi käigus määratakse geneetilise koodi põhjal kõik mullas elavad seened. Seejärel analüüsitakse andmeid Eestis loodud referentsandmebaasi abil, misjärel on võimalik anda hinnang analüüsitud proovi üldise seene-elustiku, patogeenide, kasulike mükoriisaseente ja lagundajate seisundile. Teenust osutatakse Tartu Ülikoolis tehtud teadustöös kogutud andmete põhjal, litsentsilepingu alusel. Loe täpsemalt, miks just seened.

Analüüsitulemuste ja tootjalt kogutavate majandamisandmete põhjal koostatakse massiivipõhine raport, mis kajastab nii analüüsitulemusi, võrdlust teiste sarnaste põldudega üle-eestiliselt ja lähipiirkonnas, viljelusviisi lõikes, aga ka personaalseid soovitusi ja näpunäiteid elustiku seisundi parandamiseks.

Teenuse hind on massiivipõhine:
Ühe põllumassiivi analüüs - 250€
Üle 5 massiivi analüüside tellimuse puhul küsi pakkumist!
Hinnale ei lisandu käibemaks

  Tellimuse esitamisel võetakse teiega ühendust ning edastatakse ankeet, kus on vaja üles märkida massiivid, millele analüüsid tellitakse ning nende majandamisandmed. Vastavalt proovivõtu aastal kasvatatavale kultuurile, lepitakse kokku orienteeruv proovivõtu aeg.

  Mullaproovide kogumiseks on parim aeg vahetult enne või pärast koristust, aga enne kündi või väetustöid. Nii on mullaelustik saavutanud oma maksimum biomassi ning tulemus on kõige täpsem. Harilikult kulub proovide kogumisest analüüsitulemuste valmimiseni hinnanguliselt poolteist kuni kaks kuud (eeldusel, et mullakeemia näidud on olemas).

  Mulla DNA põhine elustiku analüüs kirjeldab kõige paremini ala, kus proov on kogutud. Iga proov koosneb kahekümnest üksikproovist, mis kogutakse umbes 0.5 ha suuruselt pindalalt. Kuna mullaelustiku analüüsides on oluline ajaline, mitte ruumiline mõõde, piisab üldjuhul trendide tuvastamiseks ka ühest proovist põllumassiivi kohta, eeldusel, et järgmisel korral võetakse proov samast kohast. Nii on võimalik ühe massiivi väga detailse ruumilise kirjeldamise asemel pigem katta sama kulukusega analüüsidega suurem hulk põllumassiive. Siiski, suurematele kui 50ha põllumassiividele soovitaksime tellida kaks analüüsi.

  Bioloogiliste analüüside tulemuste tõlgendamiseks on olulised ka võimalikult hiljutised mullakeemia analüüside vastused. Juhul kui viimase viie aasta jooksul ei ole massiivil mullakeemiat analüüsitud (pH, P, K, orgaaniline süsinik), võime proovi analüüsi korraldada meie (ei arvestata kohustuslike mulla-analüüsidena metoodikate erinevuste tõttu). Kuna agrokeemilisteks analüüsideks saadame proovid Põllumajandusuuringute Keskusesse, palume sellisel juhul arvestada oluliselt pikema tulemuste ooteajaga ning lisakuluga 20.75€ massiivi kohta.

  Teenuste eest tasutakse analüüsitulemuste valmimisel. Küll aga palume tellimuse kinnitamisel allkirjastada garantiikirja.

  Analüüsitulemusi kasutatakse Teie loal Mullainfo OÜ teenuste arendamisel ja teadustöös Tartu Ülikoolis. Me ei kasuta kunagi Teie põldude andmeid kujul, mis võimaldaksid nende sidumist isikute, ettevõtete või konkreetsete põllumassiividega.

  Mulla bioloogilise seisundi konsultatsioon

  Analüüsiraport sisaldab endas nii tulemuste graafilist kujutust kui ka personaalseid soovitusi ja näpunäiteid mulla bioloogilise seisundi parandamiseks. Juhul kui soovid siiski täiendavat abi ja konsultatsiooni mullaelustiku seisundi parandamiseks, võta meiega ühendust.

  Konsultatsioonide tunnihind on 50€/h (KM ei lisandu)