Meeskond

Mullainfo meeskond koosneb tegevteadlastest ning meie peamiseks uurimisvaldkonnaks on mullaelustiku ja taimede omavahelised suhted. Oleme läbi viinud uuringuid üle maailma, Himaalaja mägedest troopiliste vihmametsadeni, aga ka siinsamas koduses Eestis. Mullainfos saame kogutud teadmised rakendada millekski, mis aitab elu paremaks muuta siinsamas Eestis, nii põllumeeste kui eluslooduse jaoks. Töötame selle nimel, et teadmistepõhine mullaelustiku toetamine oleks põllumajandustootmises sama tavapärane, kui väetusplaani koostamine agrokeemiliste analüüside põhjal.


Tanel Vahter, PhD

Tegevjuht, arendus, välitööd, laboritööd

CV ja teadustööde loetelu

Inga Hiiesalu, PhD

Arendus, kliendisuhtlus ja tugi

CV ja teadustööde loetelu

Siim-Kaarel Sepp, PhD

Arendus, andmetöötlus, välitööd, laboritööd

CV ja teadustööde loetelu