Mullainfo

Põllumulla elustiku analüüsid põllumajandustootjale

Muld on elus

Mulla viljakuse tagavad elusorganismid, mistõttu ei peegelda tavapäraselt mõõdetavad agro-keemilised parameetrid terviklikult mulla seisundit. Põllumajandustootjatel ei ole seni olnud tööriistu mulla-elustiku seisundi hindamiseks, ega ka sellest lähtuvate otsuste tegemiseks. Sellest tulenevalt on pärsitud nii põllumajandustootjate konkurentsivõime kui ka keskkonnakaitseliste eesmärkide saavutamine. Mullainfo on loodud selle tühimiku täitmiseks.

Teadusest praktikasse

Oleme teadusuuringute baasil loonud üle-Eestilise DNA-põhise mullaelustiku referentsandmebaasi, mis võimaldab hinnata mullaproovi põhjal sealse elustiku seisundit. Hindame, milline on mulla seisund võrreldes teiste sarnaste põldudega ning anname andmetest lähtuvalt soovitused edasiseks tegevuseks. Teadmistepõhiselt mulda majandades väheneb nii mõju keskkonnale kui ka vajadus kasutada taimekaitsevahendeid ja väetisi.

Meie teenused

Oleme välja arendanud DNA-põhise diagnostilise analüüsi, mis teeb mullaelustiku liigilise koosseisu kaudu kindlaks mulla bioloogilise seisundi. Anname teaduspõhist nõu, millised rakendatud majandamispraktikad ja keskkonnategurid mullaelustikku enim mõjutavad ning kuidas olukorda parandada.

Loe lähemalt

Millal mullaelustiku analüüsi tellida?

  • Seda pole kunagi varem tehtud
  • Valmistud ostma põllumaad
  • Valmistud müüma põllumaad
  • Sinu tootmine on muutumas
  • Saagikus on langenud, aga sa ei tea miks
  • Millises seisus on sinu muld?
  • Kas tead mille eest maksad?
  • Kasuta mitmekesisust müügiargumendina!
  • Kas muutused on positiivsed ka mullale?
  • Mullaelustik on üks saagikuse kujundajatest